home

Reacties van deelnemers

Om u een beeld te geven van de ervaringen van de deelnemers aan onze trainingen hebben we hier enkele deelnemers gevraagd hun ervaringen voor u te beschrijven.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit
"De training was ontzettend leerzaam, interessant en leuk."
"Geweldige training, aan iedereen aan te bevelen."
"Zeer aan te bevelen voor alle beleidsmedewerkers."
"De training is een aanrader. De training is interactief, biedt nieuwe gezichtspunten
  en daagt uit. Zeer enthousiaste trainer."
"Aanrader!"
"Ontzettend leuke en inhoudelijk waardevolle training met grote complimenten voor de trainer."
Reacties van anonieme deelnemers uit de interne evaluatie van de gemeente Helmond.

Timemanagement
"Sceptisch aan de training begonnen en met een goed gevulde rugzak geëindigd!
Een training waarbij je met de werkelijkheid geconfronteerd wordt en die je de nodige tools biedt om hier mee om te gaan. Zonder inbreng van de trainer was dit zeer zeker niet het geval geweest. Een trainer met veel ervaring die de theorie en praktijk op een boeiende manier bij elkaar wist te brengen. Al met al een training met meerwaarde."
John Rikers Officier Opleiden & Oefenen Brandweer Gemeente Roermond

Timemanagement
"De trainer wist ons gedurende de training op boeiende wijze te vertellen hoe we meer structuur konden krijgen in onze werkaanpak. In een ontspannen sfeer werd de theorie met aansprekende praktijkvoorbeelden aan de man gebracht. Dit mondde vaak uit in echte to-do tips, maar evenzeer ook let-it-be acties. De trainer wist ons een spiegel voor te houden en kon heel aardig duiden waar elke individuele cursist wel de mist in zou gaan. Knap maatwerk, met voor elk veel bruikbare aandachtspunten."
Henk Dinghs, P & O adviseur gemeente Roermond

Projectmatig werken
"De driedaagse training begon met een korte theoretische inleiding. Vervolgens gingen we met een project uit onze eigen praktijk aan de slag. Met de benen op tafel brainstormen over wat je binnen een complexere projectomgeving zoal tegenkomt. Is je opdracht duidelijk, waar zitten de beslismomenten, wie heb je allemaal voor hoelang nodig, waar zitten de risico’s, kun je deze vermijden of verkleinen enz. enz. Op het eind hadden we op een wand ons hele project uitgewerkt. Het gaf mij inzicht in een professionelere benadering van een omvangrijk project dan ik tot nu toe zelf binnen onze organisatie heb ervaren. Voor mij is de cursus voorbij gevlogen. Vooral door de interactieve manier waarop deze is gegeven. Ik heb de cursus als zeer leerzaam en doelmatig ervaren."
Herbert Aalbers, medewerker grondzaken, waterschap Peel en Maasvallei

Omgaan met agressie
"Ik mag constateren dat we na de training een verbeterd zelfbeeld en meer zelfvertrouwen hebben. We weten nu wat agressie met ons doet en hoe we ermee moeten omgaan.
De positieve en proactieve benadering van de trainer heeft ervoor gezorgd dat het geen "papieren" training was, maar dat er ons echt een spiegel is voorgehouden, al was dat voor sommigen wel confronterend. Het was een pré voor iedere medewerker met klantcontact. Het was een zinvolle en zeer goede training."
Cristøn Schoutese, Coördinator Klanten Contact Centrum gemeente Stein

Hoe werkt de gemeente
"Een zeer goede en boeiende training die zeer goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Ik heb er zeer veel van opgestoken. Mijn complimenten!"
Anonieme deelnemer, gemeente Echt-Susteren

"Competenter heeft voor ons de training "Hoe werkt de gemeente" verzorgd. Uit de evaluatie is overduidelijk gebleken dat dit naar ieders tevredenheid is verlopen. Zelf heb ik als deelnemer genoten van de wijze waarop theorie en praktijk deel uitmaakten van de training."
De heer G. Pietermans, P&O adviseur gemeente Echt-Susteren

Beleidschrijven
"De complimenten voor de trainster. Ze straalt heel veel rust uit, wat een positief effect heeft op de groep. Ze dwaalt niet af en ze werkt gestructureerd. Ik heb de training als zeer prettig en leerzaam ervaren. Vooral de vertaalslag van ons model naar het logische model naar was helder. Wanneer ik nu een advies moet schrijven, weet ik wat ik waar moet schrijven. Ook de extra aandacht voor ons taalgebruik (ambtelijk) en de spelling waren zeer nuttig. Er was veel aandacht voor de probleemstelling en de argumentatie. Deze zijn vaak het moeilijkst te verwoorden. Ik heb een positief gevoel aan de training overgehouden."
Peggy Verbakel, Medewerkster Communicatie, gemeente Druten

Projectmanagement
"Ons eigen werk stond centraal in de training projectmanagement. Al lerende waren wij ons werk aan het doen onder begeleiding van een zeer goede trainer. De trainer wist een zeer goede mix tussen theorie en praktijk te maken. Maar ook en dat is minstens zo belangrijk, tussen de harde kant van een project (structuur, planning) en de zachte kant (relaties tussen betrokkenen). Collega's zeiden: "Dit hadden we veel eerder moeten doen." Daarin kan ik ze alleen maar gelijk geven. De trainingsdagen vlogen voorbij zonder één moment van verveling. Complimenten aan de trainer van Competenter."
Frans Kuijpers, sectorhoofd Burgerzaken, gemeente Meerlo-Wanssum

Klantgericht schrijven & Beleidschrijven
De trainster heeft kennis van zaken, ze hield de groep bezig en er was veel interactie waardoor je goed de aandacht vast hield. De inhoud van de cursus “Klantgericht schrijven” voldeed aan alle verwachtingen met veel aandacht voor gemakkelijker en moderner schrijven. Ook de grammaticale oefeningen werden heel goed in de groep ontvangen. Bij Beleid schrijven werd vooral ingezoomd op de centrale vraag en het goed verwoorden van de doelstelling. Ook werd duidelijk wat nu precies onder welke kop in het collegestuk geplaatst moet worden.
Conny Lemaire-Nelissen, P&O adviseur gemeente Eijsden

Omgaan met agressie
Ik denk dat ik namens iedereen spreek dat men de cursus als interessant heeft gezien. Iedereen is wakker gebleven dus dat wil nogal wat zeggen voor mensen die de gehele dag buiten werken. De cursusleider bracht het op een leuke manier en de acteur was zeer inspirerend. Het was dus zeker de moeite waard.
Andries Arts, opzichter bosbouw, gemeente Bergen (L)

Functioneel leidinggeven
De training was bedoeld om handvatten aan te reiken voor het functioneel leidinggeven. Tevens was het doel om uniformiteit in de stijlen van leidinggeven te creëren. De trainer is mede door zijn brede ervaring er in geslaagd een boeiende, leerzame en vooral praktijkgerichte training te geven waarbij alle aspecten van functioneel leiding geven de revue zijn gepasseerd. Ook de terugkomdag samen met het managementteam was zeer geslaagd. Kortom, een plezierige, leerzame en praktijkgerichte training.
Johan Custers, Seniormedewerker beleid en beheer, gemeente Margraten

Financiën voor niet financiële medewerkers
Ik heb de training als zeer leerzaam ervaren. De training was erg praktijk gericht en doordat de training op maat voor de gemeente Beek gemaakt was spraken de voorbeelden direct aan. Mijn complimenten voor de docent. Hij bracht de stof op een erg levendige en sprankelde manier, waardoor het geen moment saai geweest is. Alle drie de dagen waren zeer boeiend. Er was voldoende ruimte om op vragen of problemen die gaandeweg opkwamen direct in te gaan. Ik heb ontzettend veel van de training geleerd en heb ook direct het geleerde in de praktijk kunnen gebruiken.
Edith de Kock, Afdelingshoofd Publiekszaken gemeente Beek

Effectief communiceren als leidinggevende
De cursus was voor alle deelnemers een positieve leerervaring. Scepsis over nut en noodzaak van de training zijn bij iedereen omgeslagen in leerplezier en overtuiging. Dit is naar mijn mening in belangrijke mate toe te schrijven aan het enthousiasme van de trainer die niet alleen kan bogen op een zeer brede kennis, maar die ook alles wat hij ons leert zelf aan den lijve heeft beleefd. Dat maakt de theorie niet droog, want die wordt verlevendigd met veel praktijkvoorbeelden, die ook nog eens op humoristische wijze worden gepresenteerd. Ook was er veel flexibiliteit in het cursusprogramma en dat kwam goed van pas, want tijdens zo'n dag komen er veel zaken bovendrijven die je toch nog graag even aan de orde wil stellen en daar bleek niet alleen ruimte voor te bestaan, maar daar wist de trainer ook steeds goed op in te spelen. Kortom, twee zeer welbestede dagen.
Frank Geurts. hoofd R.O. gemeente Landgraaf

Projectmanagement
De cursus projectmanagement was zeer praktijkgericht. Door voorafgaand de cursus projectmatig werken te volgen, was de theorie al grotendeels aan bod gekomen. Daardoor gingen wij aan de slag met projecten die nu in onze gemeente spelen. Hierdoor was de cursus heel bruikbaar. In de cursus heb ik mijn eigen projectvoorstel gemaakt. Heel handig omdat veel collega’s er mee te maken krijgen en zij zo ook op de hoogte zijn van het project. Door niet met de geëigende collega’s het projectvoorstel te bespreken maar met medecursisten krijg je een beter voorstel. Er wordt met andere ogen naar gekeken en vragen gesteld die normaal niet gesteld zouden worden.

Door de manier van aanpak is in korte tijd snel duidelijk wat er nodig is om een project tot een goed einde te brengen. Dit geeft snel inzicht in de op te leveren documenten en de planning. In de toekomst ga ik het geleerde zeker in praktijk kunnen gebruiken. Door vooraf goed na te denken wat er allemaal nodig is voor een project, kom je beter beslagen ten ijs, iets dat ik in de cursus geleerd heb. De cursusleider was prima op de hoogte van wat er speelt in de gemeente. Met zijn ervaring geeft hij zeer goede tips en aanvullingen.
Monique Verschuren, gemeente Drimmelen

Praktisch leidinggeven
De teamcoördinatoren en projectleiders van onze organisatie hebben de deelname aan de training "functioneel leidinggeven" als leerzaam en prettig ervaren. De bijeenkomsten waren zeer levendig en werden voorzien van aansprekende voorbeelden en oefeningen. Een belangrijk bijkomend effect van de cursus is zeker geweest het element "teambuilding". De coördinatoren van de diverse afdelingen weten elkaar nu gemakkelijker te vinden en hebben meer inzicht in elkaars positie en problematiek.

Ook hebben we concrete afspraken gemaakt met het MT over zaken die uit de training naar voren kwamen en die kunnen leiden tot een verbetering van onze bedrijfsvoering.
Jos Broers, projectleider en plv. hoofd Afdeling GGZ gemeente Eijsden

Omgaan met agressie
Het was een afwisseling van praktische kennis met passende lichamelijke oefeningen om je (ont)spanning te laten voelen. Door het rollenspel met de acteur ontvangt je een handreiking om jezelf te leren kennen om zo beter met agressie en geweld in de praktijk om te gaan. De cursus is een goede handreiking voor de deelnemer om dienstverlening naar een agressieve burger te waarborgen.
Lambert Geurten, afd. Personeel en Organisatie, gemeente Valkenburg a/d Geul

Klantgericht schrijven & beleid schrijven
Leuke, leerzame en interessante mix van oefeningen, adviezen en theorie. Hierdoor een goede afwisseling van theorie en praktijk. Mijn verwachtingen zijn in alle opzichten vervult.
Martijn Reinders, gemeente Margraten

Timemanagement
De cursus timemanagement heeft op mij een zeer positieve indruk achtergelaten. Je wordt geconfronteerd met de werkelijkheid en je krijgt goede handvaten om in de praktijk toe te passen. Met name de inbreng van de trainer was zeer noemenswaardig. Zeer gedreven met veel interactie en gericht op de praktijk. Kortom een aanrader!
Mathijs Beerens, Beleidsmedewerker en teamleider financiën gemeente Meijel

Beleid schrijven
Onlangs heb ik deelgenomen aan de training beleid schrijven (anderhalve dag). Het geleerde sluit goed aan bij mijn dagelijkse praktijk. Het in de praktijk brengen van de lesstof zorgt voor meer structuur in de beleidsadviezen (logische opbouw). Dit komt de leesbaarheid (ook voor derden) ten goede. De manier waarop de training verzorgd werd beviel mij goed. De groep was niet te groot en er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen of het inbrengen van onderwerpen.
Roger van Kan, Medewerker Beleid en Beheer, Gemeente Margraten

<< terug naar boven

Untitled Document
bel ons 088 555 1 666

Informatieaanvraag >
Untitled Document
Deelnemers aan het
woord >>
Untitled Document
Competenter training en advies werkt!
volg ons op linkedIn